[1]
Khvastunova, Y. 2022. ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕПРЕТАЦИЯ ПСИ ФАКТОРА НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ Д. БРОДЕРИКА. Russian Studies in Culture and Society. 6, 3 (сен. 2022), 13-25. DOI:https://doi.org/10.12731/2576-9782-2022-3-13-25.