Samirkhanova, G., & Yarmukhametova, D. (2018). ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РОМАНЕ “МАШЕНЬКА” В.В. НАБОКОВА. Russian Studies in Culture and Society, 2(1), 28-31. извлечено от http://csjournal.ru/jour/index.php/rscs/article/view/22