РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ В УТОПИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

  • N. G. Mitina Дальневосточный государственный институт искусств
Ключевые слова: равенство, мужчина, женщина, семья, маскулинизм

Аннотация

Целью статьи является анализ трансформации отношений мужчины и женщины в период буржуазных революций Нового времени, предлагаемый в философских утопических проектах XVII–XVIII веков. Автор прослеживает процесс изменения отношения к женщине в буржуазном обществе, отношения в семье, изменение морали. Отмечено сохранение патриархатных основ общества, идеологии маскулинизма.

 

Литература

1. Brandt G. Kakogo pola byl chelovek, prirodoy kotorogo zanimalas’ evropeyskaya filosofiya? // Vestnik proekta «Novye vozmozhnosti dlya zhenshchin» Zhenshchina i kul’tura. 1998. № 14. S. 2–14.

2. Voronina O.A. Pol/gender kak kategoriya feministkoy filosofii // Filosofskie issledovaniya. 1995. № 4. S. 80–98.

3. Mabli G. O zakonodatel’stve ili printsipy zakonov / G. Mabli // Izbrannye proizvedeniya. M.–L.: Izd-vo Akademii Nauk SSSR, 1950. S. 39–165.

4. Mabli G. Ob izuchenii istorii / G. Mabli // Ob izuchenii istorii. O tom, kak pisat’ istoriyu. M.: Nauka, 1993. S. 6–148.

5. Mandevil’ B. Basnya o pchelakh, ili Poroki chastnykh lits – blaga dlya obshchestva. M.: Nauka, 2000. 291 s.

6. Mel’e Zh. Zaveshchanie // Utopicheskiy sotsializm: Khrestomatiya / Obshch. red. A.I. Volodina. M.: Politizdat, 1982. S. 129–137.

7. Mitrofanova A.V. Problema pola v evropeyskoy filosofskoy i obshchestvenno-politicheskoy mysli Novogo vremeni // Vvedenie v gendernye issledovaniya: Ucheb. Posobie / Pod red. I.V. Kostikovoy. M.: Izd-vo MGU, 2000. S. 60–77.

8. Morelli. Kodeks prirody. M.-L.: Izd-vo Akademii Nauk SSSR, 1956. 300 s.

9. Russo Zh.-Zh. Emil’, ili O vospitanii: Kniga 5 / Zh.-Zh. Russo // Izbr. soch.: v 3 t. M.: Goslitizdat, 1961. T. 1. S. 545–762.

10. Russo Zh.-Zh. Yuliya, ili Novaya Eloiza / Zh.-Zh. Russo // Izbr. soch.: v 3 t. M.: Goslitizdat, 1961. T. 2. 768 s.

11. Uinstenli Dzh. Zakon svobody, izlozhennyy v vide programmy, ili vosstanovlenie istinnoy sistemy pravleniya // Utopicheskiy sotsializm: Khrestomatiya / Obshch. red. A.I. Volodina. M.: Politizdat, 1982. S. 110–123.

12. Uinstenli Dzh. Znamya, podnyatoe istinnymi levellerami // Utopicheskiy sotsializm: Khrestomatiya / Obshch. red. A.I. Volodina. M.: Politizdat, 1982. S. 105–110.

13. Erikh-Khefeli V. K voprosu o stanovlenii kontseptsii zhenstvennosti v burzhuaznom obshchestve 18 veka: psikhoistoricheskaya znachimost’ geroini Zh.-Zh. Russo Sofi (Per. N.Nosovoy) // Pol. Gender. Kul’tura. Pod red. E.Shore i K.Khayder. M.: RGGU, 1999. S. 105–107.
Опубликован
2019-06-27
Как цитировать
Mitina, N. (2019). РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ В УТОПИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ. Russian Studies in Culture and Society, 3(1), 45-54. извлечено от http://csjournal.ru/jour/index.php/rscs/article/view/33
Раздел
Оригинальные статьи