ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОРОТ, КРЕПОСТНЫХ СТЕН И БАШЕН СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

  • H. H. Nagiev ФГБОУ ВО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
Ключевые слова: оборонительные сооружения, средневековые города, Азербайджан, Баку, Габала, Дербент, Бейлаган, Хараба Гилан, ворота, башни, фортификация, крепость

Аннотация

Пути сложения средневековых городов, эволюционное развитие их топографических структур и оборонительных сооружений – один их актуальных вопросов в изучении истории городов. В статье коротко рассматриваются фортификационные элементы города – ворота, стены, башни, способы их укрепления.

 

Литература

1. Abdullaev Kh.P. Gil’gil’chayskaya oboronitel’naya stena i krepost’ Chyrakh-kala // Sovetskaya arkheologiya. 1968. № 2. S. 196–197.

2. Adzhalov R.M. Srednevekovyy gorod – zapovednik Icheri-shekher. Baku. Elm, 1985. 27 s.

3. Aliev I.G., Gadirov F.V. Kabala. Baku. Elm, 1986. 86 s.

4. Akhmedov G.M. Bashneobraznyy glinyanyy sosud iz raskopok Orenkaly (na azerb.yaz.)// Doklady AN Azerb.SSR, t. 16, № 12, 1960.
S. 1255–1256.

5. Akhmedov G.M. Srednevekovyy gorod Baylakan (istoriko-arkheologicheskoe issledovanie). Avtoreferat diss. d.i.n. Baku, 1972. S. 76.

6. Akhmedov G.M. Srednevekovyy gorod Baylakan. Baku, Elm, 1986. 6 s.

7. Akhmedov G.M., Ibragimov F.A. O severo-zapadnykh vorotakh Baylakana. //MKA, 1980, №9. S. 134.

8. Vitruviy M. Desyat’ knig ob arkhitekture (per. A.A. Petrovskogo). T. 1. M.:Izd-vo VAA, 1935. 331 s.

9. Voronina V.G. Iz istorii sredneaziatskikh fortifikatsiy // Sovetskaya arkheologiya. 1959. № 1. S. 89–91.

10. Gadirov F.V. Severnye oboronitel’nye sooruzheniya Azerbaydzhana (na azerb.yaz.). Baku. Elm, 1984. 152 s.

11. Kerimov V.I. Istoriya razvitiya oboronitel’nogo zodchestva Azerbaydzhana. Avtoref. diss. dok.arkh.n. Baku. 1992. S.39.

12. Kerimov V.I. Krepost’ Yezidabad //Izvestiya AN Azerb.SSR. Seriya LYaI, 1981, № 2. S. 117–118.

13. Krachkovskaya V. Neizvestnyy al’bom po arabskoy i persidskoy epigrafike. // Epigrafika vostoka. 1948, № 2. s. 31.

14. Orbeli I.A., Trever K.V. Sasanidskiy metall. M.; L.: Akademiya, 1935. 85 l.

15. Pakhomov K.A. Krupneyshie pamyatniki Sasanidskogo stroitel’stva v Zakavkaz’e. // Problemy istorii material’noy kul’tury, 1933, № 9-10.
S. 45.

16. Pugachenkova G.A. Kul’tovye kuril’nitsy Severnoy Baktrii//Istoriya material’noy kul’tury Uzbekistana, vyp. 25. Tashkent, FAN, 1991.
S. 98–116.

17. Tolstov S.P. Drevniy Khorezm. M.: MGU, 1948. 352 s.

18. Khan-Magomedov S.R. Derbent. M.: Gosstroyizdat, 1958. 123 s.

19. Oscar Reuther Sasanian architecture/ Fortresess//SPA. vol. I, 1939.
Опубликован
2019-12-25
Как цитировать
Nagiev, H. (2019). ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОРОТ, КРЕПОСТНЫХ СТЕН И БАШЕН СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА. Russian Studies in Culture and Society, 3(2), 22-30. https://doi.org/https://doi.org/10.12731/2576-9782-2019-2-22-30
Раздел
Оригинальные статьи